Herøy Kunstlag blir drive ved frivillig innsats av eit styre på 5 personar som saman med eit arbeidsutval på 6 personar monterer utstillingane.

Vil du vite meir om kunstlaget? Eller kanskje du kan tenke deg å stille ut hos oss?
Då er dette dei rette kontaktpersonane:

Monica Woldsund Endresen, leiar
Tlf. 476 42 940
monicave5@hotmail.com

Torill Gausemel, sekretær
Tlf. 958 41 548
torgaus@online.no

Aase Sivertsen, kasserar
Tlf. 70 08 99 19
aase@fokusregnskap.no

Aud Karen Pettersen, styremedlem.
Tlf. 70 08 52 47